Religious Technology Center Religious Technology Center
Indehaver af varemærkerne DIANETIK og SCIENTOLOGI
Introduktion
Scientologi religionen
Garanten for Scientologis fremtid
Bestyrelsesformanden David Miscavige
Send en rapport til RTC
Forhold der vedrører RTC
Kontakt

Ældre tiders religiøse udøvelser, som ifølge traditionen blev videregivet mundtligt eller blev nedskrevet af skriftkloge, var udsat for både ændringer og fejlfortolkninger. I modsætning hertil har dette århundredes teknologiske fremskridt gjort det lettere at bevare skrifterne i Scientologi – både i bogform og i båndoptagne og filmatiserede foredrag. Da L. Ron Hubbards skrifter og hans båndforedrag findes i deres originale form og dermed kan granskes og verificeres, kan teknologien aldrig gå virkeligt tabt. På trods af, at Scientologi dukkede op i en tid med teknologiske fremskridt, har religionen og dens kirker ikke desto mindre oplevet ændringens og omfortolkningens nemesis, noget som også har plaget andre religioner.

Til alt held er der sideløbende med udviklingen inden for kommunikation udviklet ophavsrets- og varemærkelove, som endog kan bruges til at beskytte religiøse skrifter og symboler mod misbrug og ændring. Det er Religious Technology Centers grundlæggende opgave at beskytte varemærkerne for Scientologi og de avancerede religiøse skrifter. Det er en funktion, som garanterer, at Scientologi forbliver uforfalsket og vedbliver med at virke langt ind i fremtiden.

I begyndelsen overvågede L Ron Hubbard personligt den ortodokse udøvelse af Scientologi. Som en integreret del af det arbejde lod han også mange af de ord og symboler, der kendetegner religionen, registrere som juridisk beskyttede varemærker – ord som f.eks. ”Dianetik” og ”Scientologi”. Disse registrerede mærker skabte gennem en juridisk mekanisme grundlag for at sikre, at Scientologis religiøse teknologi udøves i en korrekt form og nøjagtigt i overensstemmelse med skrifterne, uden at disse udsættes for ændringer, ved at andre anvender dem forkert eller på upassende vis. De sikrer yderligere, at en juridisk mekanisme forhindrer andre i at falbyde en ændret eller ikke-autentisk version af Dianetik og Scientologi og kalde det den rigtige lære.