Religious Technology Center Religious Technology Center
Indehaver af varemærkerne DIANETIK og SCIENTOLOGI
Introduktion
Scientologi religionen
Garanten for Scientologis fremtid
Bestyrelsesformanden David Miscavige
Send en rapport til RTC
Forhold der vedrører RTC
Kontakt
E-Metret
Selvom clear er en ny tilstand for mennesket, fører Broen* den til endnu større højder af åndelig frihed. Over clear findes niveauerne for opererende thetan (OT). Thetanen er det udødelige åndelige væsen, personen selv, ikke hans krop eller sind eller noget andet. Det er ikke noget, mennesket har, men det, det er, en kendsgerning der bliver indlysende klar på disse øvre niveauer. Målet clear er at fjerne de ting fra ens tilværelse, der ikke er en del af personens iboende åndelige selv. Målet for opererende thetan er at overvinde tilværelsens plager og genvinde visheden om ens medfødte åndelige beingness og de evner, den indeholder. På dette niveau ved man, at man er adskilt fra og anderledes end sådanne materielle ting som fysisk form eller det fysiske univers.

Auditering er på ethvert niveau en uforlignelig oplevelse, og den fuldstændige beskrivelse af emnet ligger langt uden for omfanget af denne hjemmeside. Men forestil dig noget, der har bekymret dig hele dit liv – en eller anden følelse eller holdning eller erfaring. Forestil dig så at sidde med en auditor og blive stillet et præcist spørgsmål – det præcise spørgsmål – der gør dig i stand til pludselig at indse sandheden i denne situation, den virkelige kilde til den.

Det er, hvad auditering er, og resultatet er revolutionerende – en fantastisk lettelse, forståelse, en fornemmelse af frihed, evnen til at se alt mere klart, en forøget bevidsthed. Det er næsten magisk. Essentielt skyldes det denne åndelige ændring, der hvert minut, hver eneste dag opleves et eller andet sted i verden af nogen, at Scientologi er vokset så hurtigt, som tilfældet er.

Broen* = Den brede sti, som scientologen følger gennem auditering og studiet af materialerne i Scientologi, er kendt som Broen. Dette levendegør en ældgammel ide om en rute, der fører over afgrunden mellem menneskets nuværende tilstand og langt højere niveauer af bevidsthed.