Religious Technology Center Religious Technology Center
Indehaver af varemærkerne DIANETIK og SCIENTOLOGI
Introduktion
Scientologi religionen
Garanten for Scientologis fremtid
Bestyrelsesformanden David Miscavige
Send en rapport til RTC
Forhold der vedrører RTC
Kontakt

I 1982 overdrog L. Ron Hubbard disse religiøse mærker til det nyoprettede Religious Technology Center og betroede denne kirke ansvaret for at beskytte religionen gennem håndhævelse af den uforfalskede og etiske brug – den standardmæssige anvendelse – af læren. RTC bevarer således ortodoksien i teknologien og beskytter den imod enhver form for misbrug eller fejlagtig gengivelse gennem lovformelig registrering af bestemte ord og symboler som vare- og servicemærker i lande over hele verden – og håndhæver disse, hvor det er nødvendigt.

Det er RTC, der giver Den Internationale Scientologi Kirke (CSI, Church of Scientology International), religionens moderkirke, ret til at bruge varemærkerne og til at give alle kirkerne licens til at bruge dem. Uden CSI’s skriftlige autorisation og RTC’s endelige godkendelse kan ingen lovligt bruge varemærkerne eller kalde sig selv en Scientologi kirke. Idet alle kirker er forpligtet til at udøve metoderne i Dianetik og Scientologi i fuld overensstemmelse med deres aftaler om varemærkelicens, er ledelsesstrukturen hele vejen op til CSI selvkorrigerende og sikrer dermed ren og ortodoks Scientologi.

Til gengæld undersøger RTC enhver form for afvigelse fra standardmæssig udøvelse og sørger for genetablering af ortodoks udøvelse. Det garanterer, at ingen enkeltperson eller gruppe giver et falskt billede af sig selv ved at fremlægge en ændret version af læren og kalde den Dianetik eller Scientologi.