Religious Technology Center Religious Technology Center
Indehaver af varemærkerne DIANETIK og SCIENTOLOGI
Introduktion
Scientologi religionen
Garanten for Scientologis fremtid
Bestyrelsesformanden David Miscavige
Send en rapport til RTC
Forhold der vedrører RTC
Kontakt

GENERALINSPEKTØRENS NETVÆRK

For at bevare sin objektive overvågningsfunktion er RTC ikke på nogen måde involveret i kirkernes ledelse eller i den faktiske anvendelse af læren over for medlemmerne. Dette ansvar tilfalder derfor helt og holdent CSI, der har det gejstlige tilsyn med alle Scientologi kirker og også med religionens udbredelse og fremme.

RTC står uden for som en ekstern enhed, der beskytter religionen og fungerer som endelig autoritet vedrørende ortodoksi. I toppen af denne centrale aktivitet findes RTC’s Netværk af generalinspektører. Pligterne og beføjelserne for en generalinspektør fra RTC ligner meget de pligter og beføjelser, man traditionelt forbinder med en titel som generalinspektør i andre organisationer. En generalinspektør undersøger og korrigerer således i de tilfælde, hvor afvigelse fra en standard, en regel eller en etisk norm kunne forringe en kirkes betjening af sin menighed.