Religious Technology Center Religious Technology Center
Indehaver af varemærkerne DIANETIK og SCIENTOLOGI
Introduktion
Scientologi religionen
Garanten for Scientologis fremtid
Bestyrelsesformanden David Miscavige
Send en rapport til RTC
Forhold der vedrører RTC
Kontakt

EN BESKRIVELSE AF SCIENTOLOGI RELIGIONEN

Scientologi omfatter en samling viden, der er udledt af visse fundamentale sandheder. Vigtigst blandt disse sandheder er:
  • Mennesket er et udødeligt åndeligt væsen.
  • Dets erfaring rækker langt ud over en enkelt livstid.
  • Dets evner er ubegrænsede, selvom det for øjeblikket måske ikke er klar over det.

Scientologi mener i øvrigt, at mennesket er grundlæggende godt, og at dets åndelige frelse afhænger af det selv og dets medmennesker og dets opnåelse af broderskab med universet. I den henseende er Scientologi en religiøs filosofi i den dybeste betydning af ordet, for den er beskæftiget med intet mindre end den fuldstændige rehabilitering af menneskets åndelige selv – dets evner, dets bevidsthed og dets vished om egen udødelighed. Da religion endvidere behandler ånden i forholdet til den selv, universet og andet liv og essentielt er en tro på åndelige væsener, følger Scientologi en religiøs tradition, der er mindst lige så gammel som menneskeheden. Men det, som Scientologi i sidste ende står for, er noget nyt. Dens religiøse teknologi er ny, den kirkelige organisation er ny og det, som den betyder for det 21. århundrede, er fuldstændigt nyt.

I Scientologis hjerte ligger aksiomer, der præcist definerer de grundlæggende love og sandheder om livet, herunder hvem vi er, hvad vi er i stand til og vigtigst af alt, hvordan vi kan tænkes at realisere vore medfødte åndelige evner. Disse aksiomer udgør grundlaget for en omfattende samling af visdom, der finder anvendelse over for livet i sin helhed. Fra denne visdom stammer et stort antal grundlæggende principper, som mennesker kan anvende til at forbedre deres umiddelbare liv så vel som til at opnå åndelig udødelighed. Faktisk findes der ingen del af livet, der ikke kan forbedres gennem anvendelse af principperne i Scientologi.

Besøg den officielle Scientologi hjemmeside på www.scientology.org.