Religious Technology Center Religious Technology Center
Indehaver af varemærkerne DIANETIK og SCIENTOLOGI
Introduktion
Scientologi religionen
Garanten for Scientologis fremtid
Bestyrelsesformanden David Miscavige
Send en rapport til RTC
Forhold der vedrører RTC
Kontakt

Religious Technology Center står som en garant for den fortsatte ortodoksi i læren inden for Dianetik og Scientologi ved at håndhæve varemærkerne og den teknologi, de beskytter. Det gøres ved at sikre sig, at læren er i de rette hænder og bliver korrekt anvendt i hele verden. Sideløbende hermed sikrer RTC en stærk og ubestikkelig ledelse af kirken gennem overvågning af de ansvarlige for den kirkelige administration og af præstestanden, som står for betjeningen af medlemmerne. Kirkens ledelse kan derfor aldrig blive genstand for hverken interne politiske spil eller eksterne forsøg på at skade religionen. Med denne garanti er den kirkelige ledelsesstruktur i Scientologi beskyttet mod forstyrrelser, og menighedsmedlemmerne får således mulighed for at opnå den åndelige frihed, der er deres mål, når de opsøger en Scientologi kirke.

Gennem præcis udøvelse af materialerne i Dianetik og Scientologi vil man ikke blot opnå en fuld forståelse af sig selv som et åndeligt væsen, men også virkelig åndelig frihed. Scientologer verden over anser det derfor for essentielt for deres frelse, at deres religion bevares i fuldstændig overensstemmelse med grundlæggerens originalskrifter.

Religious Technology Center arbejder således på at sikre, at L. Ron Hubbards arv, den åndelige frihed, fortsat eksisterer i morgen og om ti tusind år. For millioner af scientologer over hele verden findes der ikke noget, der er vigtigere.